Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas põlveliigese külgmine rebend on trauma õnnetusjuhtumi kindlustuse lepingu järgi?03.07.2012

Tere,
On sõlmitud kindlustusandjaga õnnetujuhtumi kindlustusleping. Juhtus selline asi, et järsku kükitades kukkusin vasakule põlvele. Püsti tõustes tundsin suurt valu, millega seoses pöördusin kohe arsti juurde - diagnoosiks pandi arstide poolt põlveliigese külgmine rebend.
Kindlustusandja ei soovi nimetatud juhtumit hüvitada, kuna leiavad, et ei ole tegemist õnnetusjuhtumiga, põhjusel et see trauma ei saabunud väliste jõudude toime tagajärjel. Lepingu kohaselt on õnnetusjuhtum: kliendi tahtest sõltumatu ootamatu sündmus, mis saabub väliste jõudude toime tagajärjel ning millega tekitatakse kahju kliendi füüsilisele seisundile.
Esialgses kindlustusandja otsuses oli märgitud, et tegemist on ealiste iseärasustega, teises otsuses väidetakse, et ei ole tegemist õnnetusjuhtumiga, kuna trauma ei ole saabunud väliste jõudude toime tagajärjel - kaks vastuolulist otsust ja kummaski ei ole sisustatud, mida mõeldakse "väliste jõudude toime tagajärje" all. Kuidas teie hindate antud olukorda ja millised on minu võimalused ning kuidas sisustada "väliste jõudude toime tagajärge".
Tänud ette!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on äkiline ja ettenägematu välismõjust tingitud sündmus, mille tagajärjeks on tervisekahjustus. Näiteks on välismõjust tingitud sündmused kukkumisel saadud vigastud, looma hammustusest saadud vigastus jmt. Tavaliselt ei hüvitata õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu alusel kahju, mis on tekkinud kindlustatud isiku haigusest.

Näites toodud juhtumi kohta täpsemat kommentaari kõiki asjaolusid teadmata anda ei saa.

Pöörduge kindlustusandja poole palvega saada täpsustusi ja selgitusi. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Kui see ei õnnestu ja olete seisukohal, et Teil on õigus hüvitisele, saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorganisse, vt täpsemalt http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=232&lang=et