Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes korvab avariis kannatada saanule ravikulud?05.07.2012

Kes korvab ja kas korvab avariis vigastada saanud alaealise lapse ravikulud ja pikaajalise taastusravi? Alaealine viibis sõidukis, mis sõitis peateele ja küljepealt sõitis teine sõiduk sisse.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuse läbi tekkinud kahju hüvitab kahju põhjustanud sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu sõlminud kindlustusandja. Hüvitamisele kuulub ka isikukahju, sh näiteks tervisekahjustuse ravimise kulud, ravimite soetamise kulud, raviga seotud raviasutuse külastamiseks tehtud transpordikulud.

Asjaolu, kas kannatanu oli laps, ei oma ravikulude hüvitamise seisukohalt tähendust.

Kahju hüvitamiseks pöörduge nõudega kahju põhjustajale liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandja poole.