Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kindlustusfirma ei aktsepteeri veekahjustust22.03.2011

Tere,
Teise korruse korterisse tungis läbi lae katusevesi ja kahjustas köögi seinad, lae ja põranda. Kindlustusfirmast tuli vastus, et nende hinnangul on see tingitud maja konstruktsioonist (tegemist koguriskikindlustusega). Käisin kindlustusfirmas kohapeal ja tehti selgeks, et vastutab korteriühistu.
Kes pidi seda ette teadma, et ära külmuvad mingid torud katuse all - kas see ikka on konstruktsioon või hoopis ettenägematu asjaolu?
Läksin maja haldaja jutule - nendel raha pole - teha midagi ei saa.
Läksin uuesti kindlustusfirmasse, seal tehti selgeks, et iga inimene ikka ise remondib oma korteri.
Mille eest ma siis maksan aastaid kindlustusmakseid?
Alates veebruarikuust on korter kasutamiseks ohtlik, sest vesi on seintesse imbunud ja elektrisüsteem seetõttu ohtlik. Kui kannatada saab ka alumine korter (ma ei saa ju ise midagi ette võtta), kas ka siis on tegemist sama juhtumiga (konstruktsiooni viga) või pean ma ka selle veel kinni maksma?
Keegi ei oska mulle anda nõu, kuhu üldse pöörduda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingut sõlmides on oluline pöörata tähelepanu, mis juhtumite puhul on kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustus ja mis juhtumite puhul ei ole. Ka siis, kui tegemist on koguriskikindlustusega, on olemas juhtumid, mille puhul hüvitist ei maksta.

Kindlustusandjate kindlustustingimused on erinevad, samuti on iga juhtum eriline. Seetõttu ei ole võimalik siin anda üksikasjalikku hinnangut antud juhtumi osas.

Alates aprilli keskpaigast on teil alternatiivina kohtumenetlusele võimalus pöörduda erapooletu kindlustuslepitaja poole, vt http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=186&lang=et.