Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas sõlmida mopeedi liikluskindlustus ilma poliisita?16.07.2012

Kui mopeed on arvele võetud ja soov teha ainult kindlustuslepingut ilma poliisi väljastamata, siis kuidas seda teha?
Soovin kindlustuslepingut teha, kuna seadus nõuab seda, kuid lähiajal ei soovi sellega liigelda.
Kõik kindlustusseltsid pakuvad kindlustuslepingut koos poliisiga ainult?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusregistris registreeritud mopeedi suhtes peab kindlustusandja kindlustuslepingu sõlmima ka siis, kui Te ei soovi poliisi väljastamist. Seega tuleb Teil pöörduda kindlustusandja poole. Varasemast ei ole teada, et kindlustusandjad keelduksid liikluskindlustuse lepingu sõlmimisest.

Liiklusregistris registreeritud sõiduki, sh mopeedi, suhtes peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Kui sõidukit kasutatakse, siis peab lisaks lepingule olema ka poliis. Kui sõidukit ajutiselt ei kasutata ja lepingut ei ole sõlmitud, siis on sõiduki omanikul kaks valikut: kustutada sõiduk ajutiselt liiklusregistrist või sõlmida liikluskindlustuse leping.