Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas parklas autot lükates teist sõidukit kahjustanud kaks noormeest ei peaks maksma kahju solidaarselt?07.08.2012

Tere,
01.11.11 toimus Tallinnas kergemat sorti liiklusõnnetus, kui vana auto mootor lakkas töötamast ja kaks noormeest seda parklas lükkasid. Auto üks ustest vajus aga lükkamise käigus lahti ja riivas teist autot, tekitades paar kriimu.

Augusti alguses esitati ühele autot lükanud noormehele kindlustusandja poolt tagasinõue 400 € väärtuses. Tagasinõudes viidatakse LKindlS § 48 lg 2 punktidele 4 ja 7, mida iseenesest vaidlustada vist ei saa, sest ühel noormeestest tõepoolest puudus sel hetkel juhtimisõigus ja samuti ei andnud kumbki neist ka liiklusõnnetusest teada.

Minu küsimus on järgmine - saan aru, et vastavalt LS § 2 p41 loetakse mootorsõiduki juhtimiseks ka isiku tegevust, kui ta ei viibi juhi kohal, kuid mõjutab juhtimisseadiste (juhtrauad, rooliratas või muu selline) abil mootorsõiduki liikumissuunda või kiirust, aga kas see siis ei tähendaks, et antud mootorsõidukil oli kaks juhti? Ning sellest tulenevalt, kas antud tagasinõue ei peaks olema mitte kahe juhi vahel solidaarselt jagatud? Oletades, et see tõepoolest nii on, siis järgmine samm oleks kindlustusandjale oma vastuväited esitada, aga millised võiksid olla neid kinnitavad dokumendid?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses kirjeldatud juhul võib olla tegemist olukorraga, kus sõidukil oli kaks juhti. Kui need isikud vastutavad kahju põhjustamise eest solidaarselt, siis on kindlustusandjal õigus valida kumma isiku vastu tagasinõue esitada.

Täpsustage kindlustusandjaga, mis asjaoludele tuginedes on kindlustusandja seisukohal, et sõidukil oli õnnetuse ajal kaks valdajat, kes vastutavad kahju eest solidaarselt. Tähendust võib omada, kas ja kumb valdaja oli sõiduki omanik, kumb isikuist oli sõiduki roolis enne sõiduki riket jmt.

Vastuväites esitage dokumendid, mis tõendavad Teie vastulauses toodud asjaolusid.