Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas parklas teist autot kahjustades kannab kindlustus ka minu auto kahju kulud?08.08.2012

Kas õnnetuse põhjustajana parklas hüvitab liikluskindlustus kahju ka minu autol? Kindlustused olid mõlemal poolel olemas. Üks autodest oli pargitud ja parklast väljudes suutsin kriimustada teist autot ning enda oma kaasaarvatud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõiduki suhtes on kaks põhilist kindlustusteenust: kohustuslik liikluskindlustus ja vabatahtlik sõidukikindlustus.

Kohustusliku liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liikluskahju põhjustaja tekitatud kahju teistele isikutele. Teisisõnu on tegemist vastutuskindlustusega, kindlustusandja hüvitab kahju, mille tekkimise eest vastutab liikluskahju põhjustaja.

Vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu alusel hüvitatakse kindlustatud sõiduki hävimisest või kahjustumisest tekkinud kahju. Teisisõnu, kui isik sõlmib oma sõiduki suhtes sõidukikindlustuse lepingu, siis kindlustusandja hüvitab kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju kindlustatud sõiduki omanikule.

Kui kahjustasite oma sõidukiga teist sõidukit, siis Teie liikluskindlustuse lepingu kindlustusandja hüvitab teise sõiduki omanikule tekkinud kahju. Teie sõidukile tekkinud kahju liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata. Teie sõidukile tekkinud kahju hüvitamist saate nõuda vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu alusel.