Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus peab sõidukiga tekitatud vara kahju hüvitamiseks ootama ära politsei menetlemise otsuse?08.08.2012

Kas kindlustus peab sõidukiga tekitatud vara kahju hüvitamiseks ootama ära politsei (väärteo?)menetlemise otsuse? Minu hinnangul on tegemist pahatahtliku venitamisega, kuna kindlustusel on olemas politsei esialgne tõend, kus on kirjas õnnetuse põhjustanud auto ja selle omanik. Omanik aga ei suvatse ühendust võtta ei politsei ega ka kindlustusega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse kohe, kui selleks on vajalik teave. Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, siis on kindlustusandjal õigus teha otsus peale vastava menetluse lõppu.

Seega lähtuvalt asjaoludest võib olla asjakohane, et kindlustusandja ei hüvita kahju enne väärteomenetluse lõppemist.

Täpsustage kindlustusandjalt, milles seisneb väärteomenetluse oluline tähtsus antud juhtumis.