Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kaebuse esitamisega vaidluskomisjonile võin ilma jääda ka kindlustuse esialgsest pakkumisest?11.09.2012

Kui esitan vaidluskomisjonile enda küsimuse, kuna ei ole rahul kindlustusseltsi pakkumisega, siis saan aru, et see on minu jaoks tasuta. Kuid kas sellisel juhul kui minu vaidlust ei rahuldata, kas ma sellega kaotan midagi? Või kindlustuspakkumine ei kaota oma kehtivust mingil juhul, et vähemalt see, mida esialgu pakuti peaks kehtima igaljuhul ja ei ole vahet, kas esitan asja vaidluskomisjonile või mitte?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kaebuse esitamine kindlustuse vaidluskomisjonile ja selle menetlemine komisjonis on kliendile tasuta, kui vaidlus käib liikluskindlustuse lepingust tuleneva kahju hüvitamise üle.

Kindlustuse vaidluskomisjon teeb oma menetluse käigus otsuse. Otsus jõustub, kui osapooled ei vaidlusta seda otsust kohtus kümne päeva jooksul alates otsuse avaldamisest.

Näiteks, kui kindlustuse vaidluskomisjoni otsuse kohaselt on kahju summa väiksem kindlustusandja seni pakutust, siis hüvitab kindlustusandja kahju vaidluskomisjoni otsuse kohaselt eeldusel, et Te ei vaidlusta kohtus vaidluskomisjoni otsust.