Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ravikulude ning püsiva töövõimetuse kahju hüvitamine kindlustuse poolt on elukestev?09.10.2012

Millest lähtuda - ühest küljest on isikukahju piirmäär seadusega paigas (avarii toimus 2007, sel hetkel kehtinud isikukahju määr oli oluliselt väiksem, kui on seda nüüd), aga kindlustuse poolt antud paberites kirjas, et hüvitist makstakse töövõimetuse püsimise lõpuni. Küsimus tekib, et ilmselt see summa on ühel hetkel nö otsas, kuid töövõimetus püsib ilmselt elu lõpuni - mis siis edasi? Seni, kuni teemasse segatud kindlustusselts, lähevad kõik haiglakulud ja operatsioonid automaatselt nende kaudu hüvitamisele - nagu aru saan, lähevad ka need summad eelnimetatud isikukahjust mahaarvamisele.
Kas sellisel kujul ravikulude ning püsiva töövõimetuse kahju hüvitamine ongi elukestev või on ka variant, et kannatanu ning kindlustusandja sõlmivad kokkuleppe, mille alusel kompenseeritakse kannatanule kahju, lähtuvalt selleks hetkeks allesolevast nö isikukahju summa jäägist ning edaspidi pole kannatanul kindlustusandjale mingisuguseid pretensioone?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et küsimus puudutab kahju hüvitamist liikluskindlustuse lepingu alusel. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liikluskindlustuse juhtumi läbi tekkinud kahju kindlustusjuhtumi põhjustaja eest arvestades lepingus olevaid piiranguid.

Üheks piiranguks on kindlustussumma (kahju hüvitamise piirmäär). Kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada kahju rohkem, kui kindlustussumma, mis kehtis kindlustusjuhtumi toimumise ajal.
Töövõimetusehüvitise maksmise lõpetamise aluseid on lisaks kindlustussumma täitumisele veel, näiteks kannatanu töövõime taastumine, kannatanu sissetuleku suurenemine juhtumieelse tasemeni vmt.

Ravikulude ja töövõimetuse hüvitise maksmine ei ole elukestev. Kokkulepet, mille kohaselt maksaks kindlustusandja püsiva töövõimetuse hüvitise ühekordse maksena, sõlmida ei saa, sest kindlustusandjal on kohustus püsivast töövõimetusest tingitud kahju hüvitada igakuiste maksetena.

Kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, on Teil õigus nõuda kahju põhjustanud sõiduki juhilt.