Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirma saab põhjendada otsuse viibimist sellega, et kahju põhjustaja ei ole teada - ometi on teada auto ja kindlustatud on ju sõiduk, mitte isik?10.10.2012

Tere,

Minuga juhtus järgmine lugu - kaubanduskeskuse parklast autoga lahkuma hakates tagurdas teine sõiduk mulle otsa (olin ka ise alustanud parkimiskohalt väljatagurdamist, kuid õnnetuse toimumise hetkeks olin juba teist autot märganud ja oma sõiduki peatanud). Kuna selgus, et õnnetuse põhjustaja oli joobes, kutsusin politsei. Kahjuks õnnestus joobes juhil sündmuskohalt enne politsei saabumist lahkuda. Süüdlase auto ning kaasreisijad jäid õnneks sündmuskohale ning nende käest saadi teada ka autot juhtinud isiku nimi. Politsei fikseeris olukorra, pildistas autosid ning minul ja minu kaasreisijal lasti kirjutada seletused (põhjustaja kaasreisijad seda tegema ei pidanud). Õnnetuse järgselt ei ole autot juhtinud isik seletuste andmiseks pöördunud politseisse ega ka kindlustusfirmasse.

Nüüdseks on antud loost möödas juba peaaegu 2 kuud ning kindlustusfirma ei ole siiani teinud otsust kahju hüvitamise osas. Põhjendusi on toodud erinevaid, kuid peamiselt väidetakse, et politsei ei ole kindlustusfirmat teavitanud avarii põhjustajast ning otsust ei saa teha ainult minu kui väidetava kannatanu seletustele tuginedes.

Minu küsimused siinkohal on järgmised:
Kui kaua on kindlustusel aega sellist juhtumit menetleda?
Miks ei saa kindlustusfirma teha otsust, kuigi põhjustaja auto on teada (kindlustatud on ju sõiduk, mitte isik)?

Kuna kahju autole on suures osas kosmeetiline, olen siiani saanud autot ilma probleemideta kasutada. Kahjuks aga lõppeb selle kuuga autol tehnoülevaatus ning vigastuste tõttu ei ole seda võimalik ausal teel läbida. Mis oleks lahendus antud olukorrale?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab tegema kahju hüvitamise otsuse kohe, kui selleks on vajalik teave. Kui on teada sõiduk, millega kahju põhjustati, siis tavaliselt ei ole kahju põhjustanud sõiduki juhi selgituste puudumine kahju hüvitamist takistavaks asjaoluks.

Paluge kindlustusandjal kahju hüvitamise otsus teha. Kui kindlustusandja ei tee kahju hüvitamise otsust või kindlustusandja selgitused ei ole Teile vastuvõetavad, siis on Teil võimalus pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni poole. Teavet vaidluskomisjoni kohta leiate siit: http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et