Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on tagasinõude õigus tanklas toimunud liiklusõnnetuse korral?18.10.2012

Tanklast lahkudes unustasin tankuri püstoli autopaaki ning vigastasin sellega tankuri voolikut. Kuna kohapeal muid nähtavaid vigastusi ei tuvastanud, lahkusin kohapealt ning umbes tunni aja pärast teavitasin tanklaoperaatorit.
Nüüd aga esitas kindlustusandja minule tagasinõude summas 1471€, et kohapealt lahkusin. Olen siiani olnud arusaamal, et kuna kohapeal mingit ohtu ei olnud, siis võisin kohapealt lahkuda ja teatada alles siis. Minu teada ei ole tanklates niikuinii tava, et ma peaksin sinna kohapeale jääma, seda enam, et koheselt keegi sinna kohapeale ju ei tule. Kas olen tõesti liiklusnõudeid rikkudes kohalt lahkunud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui varalise kahju saaja ei ole liiklusõnnetuse kohal, siis peab kahju tekitaja enne õnnetuskohast lahkumist teavitama politseid. Seega kirjeldatud juhul olete liiklusseaduse nõudeid eirates õnnetuskohalt lahkunud.

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue, kui sõidukijuht lahkus liiklusõnnetuse toimumise kohalt, rikkudes kehtivaid õigusakte. Samas peab kindlustusandja arvestama rikkumise mõju. Teie näites toodud asjaolude puhul ei pruugi olla üheselt selge, kas kindlustusandjal on tagasinõude õigus või mitte. Liikluskindlustuse seaduse vastavat sätet on tõlgendatud ka nii, et tagasinõude õigus on üksnes siis, kui sõiduki juht põgenes sündmuskohalt.

Rääkige kindlustusandjaga läbi ja esitage oma vastuargumendid. Kui Te ei jõua kindlustusandjaga kokkuleppele ja olete endiselt veendunud, et Teil on õigus, siis on Teil võimalus vaidlustada kindlustusandja otsus kindlustuse vaidluskomisjonis, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et