Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on õigus riskielukindlustuse lõpetamist takistada?25.10.2012

Mul on sõlmitud riskielukindlustus, mille tingimustest loen ma välja järgmist:
- mul on õigus leping lõpetada, kui ma seda soovin.
- lepingu lõpetamisel makstakse mulle tagastusväärtus.
- kui kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi lõppemisega, siis kindlustuslepingul tagastusväärtust ei ole.

Saan ma sellest õigesti aru, et mul on kasulik lõpetada kindlustuse leping ise, näiteks aasta enne kindlustusperioodi lõppemist, sest siis ma saan mingi rahasumma tagasi? Ja kui lasen kuni kindlustusperioodi lõpuni, siis leping lihtsalt lõppeb ja ei saa mingit raha?
Siit paistab samuti välja, et kindlustusandjal on kasulikum mul mitte lepingut lõpetada lasta ja kas neil on võimalus mul lepingu lõpetamist takistada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vabatahtliku kindlustuslepingu sõlmimisel lepivad lepingu osapooled kokku kindlustusperioodi pikkuses. Mõlemad lepingu pooled peavad eeldama, et leping on täitmiseks, st kindlustusvõtja tasub kindlustusmakseid kogu kindlustusperioodi eest ja kindlustusandja kannab kindlustusriski kogu kindlustusperioodi jooksul.

Teie küsimusest võib eeldada, et tegu on pikaajalise kindlustuslepinguga. Kindlustusvõtja võib enam kui viieks aastaks sõlmitud kindlustuslepingu viienda või iga sellele järgneva aasta lõpuks üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Kui elukindlustusleping lõppeb lepingu üles ütlemisega, siis peab kindlustusandja kindlustusvõtjale välja maksma kindlustuse tagastusväärtuse.

Kindlustusandjal ei ole eelmises lõigus kirjeldatud juhul õigust takistada pikaajalise kindlustuslepingu lõpetamist.

Kindlasti ei ole Teil kasulik kindlustuslepingut ennetähtaegselt lõpetada, sest ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel tuleb Teil tasuda lepingu lõpetamise tasu ja tagastusväärtus on riskielukindlustuse lepingu puhul üksnes kindlustusmakse ettemaks. Teisisõnu Te saate tagasi üksnes ettemakstud raha aja eest, mil kindlustusandja täna lepingu lõpetamisele kindlustusriski ei kanna.

Kokkuvõtvalt on mõlemale lepingu osapoolele kasulikum, kui kindlustusleping lõpeb kokkulepitud kindlustusperioodi lõpus.