Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas toimub kannatanu auto kahjude hüvitamine, kui kannatanu oli joobes ja ilma kehtiva kindlustuseta?06.11.2012

Kuidas toimub kannatanu auto kahjude hüvitamine, kui kannatanu oli joobes, ilma kehtiva kindlustuseta ja kahju tekitaja kaine, kehtiva kindlustuse ning kaskoga? Mis vastutus või tingimused võivad kaasneda kannatanu auto kahjude hüvitamisel?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kannatanu juhtis joobes olekus liikluskindlustuse kaitseta sõidukit, kuid kannatanul endal ei olnud mingit osa talle tekkinud kahjus, siis ei ole erisust tavalise kahju hüvitamisega võrreldes. Kui kannatanu joobes olekul oli mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele, siis võib kindlustusandja vähendada hüvitist vastava osa võrra.