Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas laheneb olukord, kui liiklusõnnetuse põhjustajal oli liikluskindlustus lõppenud?07.11.2012

Liiklusõnnetuse põhjustajal puudus liikluskindlustus (segastel asjaoludel sai kindlustus 4 päeva varem läbi), juht kaine. Viga saanud auto on remondis. Mis saab nüüd edasi, kuidas käib kahju korvamine?
Suured tänud

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liiklusõnnetuse põhjustajal ei olnud kehtivat liikluskindlustuse poliisi, kuid oli kehtiv leping, hüvitab kahju kindlustusandja, kellega leping on sõlmitud. Kui põhjustajal ei olnud kehtivat lepingut ega poliisi, siis hüvitab kahju Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF).

Kindlustusandja teadasaamiseks saab kasutada LKFi lehel olevat päringut https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.kindlustuskate?plang=EST

Sõltumata kahju hüvitajast peavad nii kahju põhjustaja kui ka kannatanu pöörduma kahju hüvitaja poole. Kahju põhjustaja peab kindlustusandjale või LKFile makstud hüvitise ja kahjukäsitluskulud kinni maksma.