Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on õigus avarii põhjustajalt kahju sisse nõuda kui "jah" lepingu poliisi eest oli tasumata?19.11.2012

Juhtus liiklusõnnetus autoga millel "Jah" lepingu poliisi eest oli õigeks ajaks arve tasumata.
Kas kindlustusandjal on õigus kahju sisse nõuda? Kas kahju saab sisse nõuda ainult õnnetuse põhjustajalt või lubab seadus ka auto omaniku/kindlustaja käest raha välja nõuda? Kuna kindlustusandja nõuab siiski ka väljastatud arve tasumist ka sellest ajast, kui õnnetus juhtus, siis tekib küsimus, et mille eest inimene maksab.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue kindlustusvõtja, s.t sõiduki omaniku, vastu, kui kindlustusjuhtumi toimumise hetkeks oli kindlustusmakse tasumata. Tagasinõude summaks on kindlustusandja hüvitatud kahju ja mõistlikud kahju käsitlemise kulud.

Pideva maksekohustusega leping (rahvakeeli ka Jah leping) ei muutu automaatselt maksevabaks. Kindlustusvõtjal on kindlustusmakse tasumise kohustus kuni kindlustuslepingu lõppemise või maksevabaks muutmiseni. Kindlustusmakse tasumine on kindlustusvõtja põhikohustus. See kohustus tuleb sõlmitud kindlustuslepingust, lepingulised kohustused on täitmiseks.