Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirmal on õigus 1,5 aastat hiljem tagasinõuet esitada?19.11.2012

Juunis 2011 üürnikud uputasid alumist naabrit. Too tegi avalduse oma kindlustusfirmale. Nüüd, 1,5 aastat hiljem tuleb korteriomanikule kindlustusfirmast tagasinõue, summas peaaegu 300 eurot. Meie üürnik oli käinud vaatamas, et korteris polnud midagi viga, natukene tilkus vett. Kindlustusfirma ise ei käinud kohapeal kahju hindamaski, avalduse alusel maksti see kinni.
Kuid küsimus on selles, et kas 1,5 aastat hiljem midagi nõuda on õigustatud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja võib esitada tagasinõude ka poolteist aastat peale kahju tekitamist. Tavaliselt on tagasinõue aegunud, kui toimunust on möödas kolm aastat.

Kindlustusandja peab oma tagasinõuet põhjendama, s.h peab põhjendus sisaldama kahju suuruse asjaolusid. Kahju tekitaja vastutus ei ole suurem kui tekkinud kahju. Asja kahjustumise korral on tavaliselt kahju summaks vähimad mõistlikud kulutused endise olukorra taastamiseks.