Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Auto sõitis vastu maja, mis aja jooksul taotluse esitamisest peab kindlustus tagama maja korda tegemise?20.11.2012

Tere,
Toimus avarii, auto paiskus teelt minu hoovi vastu maja. Kahjustada sai hoone fassaad (aken, maja fassaad, soojustus, elektrijuhtmed) lisaks ilupuuhekk ja kõnnitee valgustid 3-tk.
Kindlustus on nõus hüvitama valgustite hinna (selle hinna eest saab 1-valgusti), lisaks fassaadi krohvimise ja värvimise (soojustust, akent ja juhtmeid ei ole nende pakkumisse pandud, kuigi minu omas on).
Kindlustus seega ei taasta esialgset olukorda?

Küsimus: kas kindlustusselts peab tagama avariieelse olukorra taastamise ja millise aja jooksul alates taotlusest?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju. Tavaliselt hüvitatakse tekkinud kahju rahas. Kindlustusandjal ei ole kahjustunud asja taastamise kohustust. Hüvitise suurus rahas peab olema nii suur, et on võimalik taastada võimalikult lähedane olukord sellele, mis oli enne õnnetust.

Kindlustusandja peab tegema kahju hüvitamise otsuse kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul alates nõude esitamisest. Hüvitis tuleb välja maksta otsuse tegemisele järgneval päeval. Need tähtajad võivad lükkuda edasi, kui asjaolud ei ole selged.

Kui Te ei ole rahul hüvitise suurusega, püüdke kindlustusandjaga läbi rääkida. Kui läbirääkimised ei õnnestu, saate pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni poole, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et