Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustus korvab põdrale otsasõidust tekkinud kahju?27.11.2012

Sõitsin põdrale otsa. Mul on liikluskindlustuse tavalepingu poliis ja politseis registreeritud avarii. Kuidas pean kindlustusandjaga käituma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on vastutuskindlustus. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja sõiduki juhi tekitatud liikluskahju teisele isikule. Teile tekitas kahju põder. Seega Teie sõidukile liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandjal ei ole Teile tekitatud kahju hüvitamise kohustust.

Põdrale otsasõidust sõidukile tekkinud kahju hüvitab kindlustusandja siis, kui sõiduki suhtes oli vabatahtlik sõidukikindlustuse leping.