Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas vastassuunas tulnud auto ratta alt lennanud kivi tõttu tekkinud kahju läheb liikluskindlustuse alla? 27.11.2012

Tere,
Vastassuunas tulnud sõiduki ratta alt lendas kivi minu sõiduki pihta. Teine juht nägi seda ja peatus. Täitsime kahjuteate, kus ta tunnistas, et on süüdi.
Kas antud juhtumi korral hüvitab sõiduki remondi liikluskindlustus?

Lugupidamisega,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu tingimused tulenevad muuhulgas ka liikluskindlustuse seadusest. Seaduse kohaselt ei hüvita kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandja kahju, mis on põhjustatud teel lebanud kivi paiskumisest sõiduki liikumise tõttu vastu teist sõidukit.

Kirjeldatud kahju hüvitab kindlustusandja, kui sõiduki suhtes oli vabatahtlik sõidukikindlustuse leping.

Samuti on Teil õigus nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt.