Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusselts peab oma otsust ka selgitama?18.12.2012

Toimus avarii, kus sündmuskohal oli süüdlane selge. Läksime laiali, et järgmisel päeval vormistada avarii. Järgmisel päeval oli süüdlane järsku süütu. Politseisse avaldust sündmuskohal ei teinud ja kindlustus ütles, et nemad uurivad välja, kumb on süüdi. 30 päeva pärast sain otsuse, et mina olen süüdi, kuna ei veendunud manöövri ohutuses. Väidan, et teine pool tuli üle punase fooritulega ning seetõttu kihutas meile küljelt sisse, kui meie reastusime vasakusse ritta. Kindlustusselts oma otsuses ei too välja, milliste materjalide alusel otsus tehti ega viita ka küsimise peale. Kõik sündmused võiks olla selged ristmikukaamera väljavõttega, siiski tundub, et kindlustusselts ei ole väljavõtet küsinud. Kas neil on õigus kogutud tõendeid varjata? Kas neil on õigus teha otsus vaid seletuste põhiselt? Kas otsuses ei pea selgitama menetluse käiku? Kas sellele otsusele kehtivad mingid vorminõuded (kindlustusjuhtumiks tunnistamise otsus)? Mida soovitate edasi teha?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab selgitama ja põhjendama kahju hüvitamisest keeldumise otsust. Selgitus peab olema piisav mõistmaks, millele tuginedes kindlustusandja vastava otsuse on teinud.

Kuna küsimusest ei selgu juhtumi üksikasjad, sh näiteks kuidas vormistati liiklusõnnetus selle toimumise kohas, siis on kõige mõistlikum, kui pöördute kindlustusandja poole palvega otsust selgitada ja põhjendada. Kui jääte jätkuvalt arvamusele, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis esitage kindlustusandjale palve otsus uuesti läbi vaadata koos asjaolude ja tõenditega, millele oma palves tuginete.

Kui Te ei jõua kindlustusandjaga ühele meelele, saate kindlustusandja otsuse vaidlustada kindlustuse vaidluskomisjonis, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et