Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on avariijärgselt õigus nõuda täiendavat kontrolli mittenähtavate kahjustuste tuvastamiseks?20.12.2012

Tere.
Juhtus õnnetus, kus kõrvalteelt tulnud auto rammis järelhaagist ning haagis paiskus seejärel vastu vasakpööret ootavat autot. Selle tulemusena on minu sõidukil nähtav kahjustus - tugevalt deformeerunud haakekonks. Pöördusin süüdlase kindlustusandja poole, kes suunas mind edasi remonditöökotta, kus parkimisplatsil teostati visuaalne kontroll ja öeldi, et ainuke vigastus on eelpool mainitud haakekonks. Soovin teada millised õigused on mul nõuda täiendavat kontrolli, et olla kindel, et peale nähtava kahjustuse pole auto saanud rohkem kannatada. Kindlustuse esialgne vastus vastava soovi kohta oli, et sellises vanuses sõiduki remont tuleb teostada "mõistlike kuludega". Seega hetkel on nad nõus korvama ainult haakekonksu vahetuse.

Ette tänades.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et sõiduki vigastusi hinnatakse visuaalsel vaatlusel. Samas on kindlustusandjal kohustus hüvitada ka kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju, mis ilmneb sõiduki remondi käigus.

Tavaliselt ei ole kannatanul õigus kindlustusandjalt nõuda täiendava kontrolli kulude kandmist. Põhiküsimus täiendava kontrolli kulude kandmise üle otsustamisel on, kas täiendav kontroll oli vajalik ja kas need kulud on mõistlikud. Küsimuses toodu kohaselt on kindlustusandja asunud seisukohale, et täiendav kontroll ei ole vajalik.

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja seisukohaga, siis esitage kindlustusandjale argumendid, millele tuginete väites, et täiendav kontroll enne sõiduki taastamist või ka peale taastamist on vajalik, s.h milliseid sõiduki osasid ja miks tuleks täiendavalt kontrollida.