Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas pool aastat pärast liiklusavariid on alust nõuda asendusauto rendi kinnimaksmist?02.01.2013

Põhjustasin liiklusõnnetuse, mille tagajärjeks oli tagant otsasõit õppesõiduautole. Olen süüdi ja arvasin, et kindlustus korvab kõik kahjud. Nüüd pool aastat hiljem aga nõutakse minu käest õppesõiduki asendusauto rendi (7 päeva) väljamaksmist. Kas selline nõue on põhjendatud? Kas kindlustus ei kata neid kulusid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Võlaõigusseaduse §132 lõike 4 kohaselt on kannatanul õigus kahju põhjustajalt nõuda ka kahjustada saanud asjaga samaväärse asja kasutamise kulusid asja parandamise või uue muretsemise aja jooksul, kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik.

Liikluskindlustuse lepingust tulenev kindlustuskaitse on kitsam, kui kahju hüvitamise üldine regulatsioon. Liikluskindlustuse seaduse §44 lõike 3 punkti 5 kohaselt ei hüvita kindlustusandja kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinud sõidukit või muud vara ei saa kasutada.

Seega küsimuses kirjeldatud nõue võib olla põhjendatud, kuid liikluskindlustuse kindlustusandja seda kahju ei hüvita. Kui kulutused asendussõidukile olid möödapääsmatud ja need on mõistlikus mahus, siis tuleb kahju põhjustajal endal see kahju hüvitada.