Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas see on õiglane, kui remontisin ise auto ära, kuid kindlustus nõuab tagasinõudena minult veel (LKindlS §38 lg 2 alusel) raha?07.01.2013

Ligikaudu 9 kuud tagasi sõitsin libedaga teisele autole tagant sisse. Olin süüdi ja kirjutasin lihtkirjaliku nõusoleku, et olen süüdi.
Inimene sai ilmselt oma asjad korda, aga nüüd kirjutab minu toonane kindlustus mulle tagantjärgi, et oleksin pidanud neile autot näitama. Mul polnud sellisest nõudest õrna aimugi ja ei teinud seda. Remontisin oma auto ära ja sõitsin edasi.
Nüüd saadavad mulle lihtkirjaliku paberi, et ma olen neile 475 eurot võlgu. Kogu auto kahju oli 1150 eurot, menetluskuluks väidavad olevat 130 eurot.
Pean seda karjuvaks ebaõigluseks, kuna mu kindlustus oli kehtiv kuid ma polnud sellisest teavitamiskohustusest midagi kuulnud. Olin süüdi, kuid tunnistasin ka seda koha peal ja täitsin vastavad paberid. Kindlustusest pole minuga keegi ühendust võtnud kuni tänase kirjani, oleks teadnud oleks näitama läinud.
Kas mul on võimalik antud nõue kuidagi vaidlustada ja/või selle summa maksmisest pääseda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik peab liiklusõnnetusest teatama kindlustusandjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viis päeva pärast liiklusõnnetust. Kohustus kindlustusandjat teavita tuleb liikluskindlustuse seadusest.

Liikluskindlustuse seaduse §48 lõike 2 punkti 8 kohaselt on kindlustusandjal õigus esitada kahju tekitanud sõiduki valdaja vastu tagasinõue, kui isik ei teatanud liiklusõnnetusest seaduses ettenähtud viisil. Tagasinõude summa on 30% hüvitatud kahjust, kuid mitte enam kui 450 eurot.

Küsimuse põhjal võib arvata, et rikkusite seadusest tulenevat teavitamiskohustust ja kindlustusandjal on tagasinõude õigus.

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja otsusega, siis esitage kindlustusandjale omapoolne seisukoht, koos põhjendustega, millele tuginete oma arvamuses. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Kui Te ei jõua kokkuleppele ja olete jätkuvalt arvamusel, et kindlustusandja otsus ei ole õige, saate vaidlust jätkata kindlustuse vaidluskomisjonis, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et