Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas peaksin pärast auto müümist kindlustuslepingu lõpetama?07.01.2013

Auto sai maha müüdud, kuid unustasin kindlustuslepingu lõpetada ja nüüd ostu müügi leping kadunud ja pole enam ostja andmeid. Kas nüüd ma ei saagi lepingut lõpetada ja pean kindlustust edasi maksma, oli tehtud jah leping.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõiduki omandanud isik astub automaatselt kindlustusvõtja kohale. Seega ei ole Teil peale sõiduki müüki võimalik lepingut lõpetada, sest Te ei ole enam kindlustusvõtja. Eeltoodud põhjusel ei ole Teil enam kindlustusmakse tasumise kohustust.

Teavitage sõiduki müümisest kindlustusandjat ja paluge edaspidi Teid selle lepinguga seoses mitte tülitada. Kui sõiduki omandanud isik ei ole ennast liiklusregistris omanikuks vormistanud, siis on mõistlik Teil teavitada Maanteeametit (liiklusregistri pidaja) sõiduki võõrandamisest.

Liikluskindlustuse lepingu ja poliisi kehtivusest sõiduki omandi muutmisel, st täpsemalt http://www.lkf.ee/images/files/Soidukivoorandamine&leping(2a).pdf