Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida pean tegema pärast auto müümist liikluskindlustusega, et jamad mulle kraesse ei tule?08.01.2013

Tere.

Seoses uue kindlustuseteemalise seadusega, mis ei luba kindlustust peale ostu-müügi lepingu sõlmimist katkestada, siis selline küsimus: Kes peab hüvitama kahju antud juhtumis?
Müün ära enda vana sõiduki ja sõlmin ostjaga ostu-müügi lepingu. Omavaheline kokkulepe jääb, et kindlustust jätan talle 5 päeva. Tegelikult kindlustus kehtib veel 30 päeva. Uus omanik ei vormista sõidukit enda nimele/ei tee ka kindlustust. Kuuendal päeval põhjustab ilma kehtiva kindlustuseta raske avarii. Üks kannatanu jääb ilmselt elu lõpuni halvatuks. Kindlustus nõuab kogu kahju uuelt omanikult välja, uus omanik vaidlustab kahjunõude ja väidab, et uue seaduse järgi ei oleks tohtinud vana omanik kindlustust katkestada.
Kas kogu kahjunõue suunatakse vana omaniku peale?

PS! Võib-olla läksin kergelt ekstreemsustesse oma jutuga aga ehk osate vastata? :)

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete sõiduki müünud, siis ei ole Teil õigus müüdud sõiduki suhtes sõlmitud liikluskindlustuse lepinguga midagi teha. Sõiduki ostja asub automaatselt kindlustusvõtja kohale ja sõiduki endise omaniku õigused selle lepinguga seoses on lõppenud. Liikluskindlustuse lepingust sõiduki omaniku vahetumisel vt täpsemalt LKFi kodulehel http://www.lkf.ee/images/files/Soidukivoorandamine&leping(2a).pdf

Peale sõiduki ei pea sõiduki müünud isik liikluskindlustuse lepinguga midagi tegema. Sellega jamasid ei kaasne. Küll aga on mõistlik liiklusregistrist kontrollida, kas sõiduki omandanud isik on sõiduki oma nimele vormistanud. Kui sõiduki omanik seda mõistlik aja jooksul teinud ei ole, on mõistlik teavitada liiklusregistri pidajat sõiduki võõrandamisest. Vastasel korral võivad tulevikus Teie aega röövida näiteks sõiduki uue omaniku poolt saadud kiiruskaamera- või parkimistrahvid.

Lisaks mõned täpsustused Teie küsimusega seoses:
1. Kindlustuslepingu automaatne üleminek sõiduki omandanud isikule ei ole seotud uue seadusega. Selline regulatsioon on kehtinud juba aastaid.
2. Kokkulepe, mille kohaselt jääb sõiduki omandanud isikule kindlustus üksnes viieks päevaks, on tühine.
3. Kui esitate lepingu lõpetamise sooviavalduse peale sõiduki võõrandamist ja kindlustusandja selle avalduse rahuldab, on tegu tühise toiminguga, sest peale sõiduki omandi loovutamist ei ole sõiduki eelmisel omanikul õigust teha mingeid tahtavaldusi selle kindlustuslepinguga seoses. Kuna lepingu lõpetamine on sellisel juhul tühine, siis kehtib leping edasi ja kahju hüvitab lepingu sõlminud kindlustusandja.
4. Kindlustusandjal ei ole õigust esitada tagasinõuet isiku vastu, kes ei ole kindlustusvõtja, sõiduki omanik ega sõiduki juht, ega muul viisil ei puutu hüvitatud kahjusse. Teisisõnu, küsimuses kirjeldatud juhul ei saa kindlustusandja esitada sõiduki eelmisele omanikule tagasinõuet.