Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustus katab kahju, kui avarii süüdlase autol puudub kehtiv ülevaatus?10.01.2013

Kui minu süül juhtub liiklusõnnetus ning minu sõidukil puudub kehtiv ülevaatus, kas siis minu kindlustusselts võib nõuda kannatanu sõiduki remondikulud minult sisse?

Ja veel, kui minu sõidukil on liiklusõnnetuse hetkel lisaks kohustuslikule liikuskindlustusele ka kehtiv kasko kindlustus, kas kindlustusselts võib keelduda minu sõiduki remondiga seotud kulude hüvitamisest?

tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingust tulenevad tagasinõude alused on liikluskindlustuse seaduse §48. Kui kahju põhjustaja juhitud sõidukil oli ettenähtud tehnoülevaatus läbimata, siis kindlustusandjal ei ole tagasinõude esitamise õigust.

Sõidukikindlustuse kahju hüvitamise asjaolud on kokku lepitud kindlustuslepingus. Tavaliselt on kokku lepitud, et kasutada võib üksnes töökorras ja ettenähtud tehnoülevaatuse läbinud sõidukit. Kui sõiduki omanik seda kokkulepet rikub, võib kindlustusandja vähendada hüvitist või keelduda kahju hüvitamisest. Lähtuvalt juhtumi üksikasjadest ja lepingu tingimustest hindab kindlustusandja rikkumise mõju kahju toimumisele ja tekkinud kahju suurusele.