Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas leitakse kindlustusjuhtumis haruldase sõiduki turuhind?22.01.2013

Kui Eesti portaalides ei ole harva esinevat sõidukit müügis, kas on siis põhjendatud kindlustusandjalt nõuda, et väljamaksmisel lähtutaks näiteks Saksamaa/välismaistest müügihindadest? Ja kui müügil on näiteks ainult üks sõiduk, siis ei saa ju samuti eeldada, et üks sõiduk väljendaks turuhinda.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tõsi, haruldaste sõidukite turuhinna määramine võib olla komplitseeritum. Ei ole tavatu, et Eestis haruldaste sõidukite turuhinna määramisel arvestatakse ka välismaal pakutavaid sõidukeid, kuulutuste ajalugu Eestis, võrdlust samalaadsete, kuid mitte täpselt samade sõidukitega.