Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on valikuvõimalus, kas kindlustus korraldab auto remondi või võtan kindlustuselt lihtsalt raha?28.01.2013

Olen liikluskahjus kannatanu, auto on remonditöökojas hindamisel. Kas kindlustus peab mulle enne remonditööde alustamist teatama palju see remont maksma läheb? Ja kas mul on võimalus võtta ka raha ja teha auto ise korda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt:
- kahjustatud sõiduki taastamise või asendamise viis (remondieelarve, koht, kus taastamine läbi viiakse) tuleb kannatanul kooskõlastada kindlustusandjaga. Vajalikud kulutused peavad olema dokumentaalselt tõendatud;
- kui kindlustusandja ei nõustu kannatanu poolt pakutava taastamise viisi või kohaga, peab kindlustusandja teatama kannatanule ettevõtte, kus teostatakse asja taastamine;
- kui kannatanu ei nõustu taastamiskulude hüvitamisega kindlustusandja poolt otsustatud vormis, teostatakse rahaline hüvitamine. Rahalise hüvitamise piirmääraks on kindlustusandja poolt pakutava taastamiskulude summa. Kui kannatanu ei esita dokumente asja taastamiskulude kohta, hüvitatakse taastamiseks vajalike varuosade maksumus, millest on lahutatud nende tehnilise kulumiga proportsionaalne osa. Samuti hüvitatakse taastamise teenuse hind, mida on vähendatud osas, mis vastab ettevõtja suhtes kohaldatavatele maksudele.

Kuivõrd kahju hüvitamise eesmärk on sõiduk võimalusel taastada, siis tavaliselt hüvitab kindlustusandja sõiduki taastamise kulud nii, et kindlustusandja kannab vastava summa remondiettevõttele. Kui teete remondi ise, siis kuulub hüvitamisele teenuse hind, mida on vähendatud maksude võrra, sest ise remonti tehes ei tule Teil neid makse tasuda.

Välditud peab olema olukord, kus saate sõiduki omanikuna kasu toimunud kindlustusjuhtumist ehk teisisõnu ei saa kindlustushüvitis olla suurem tekkinud kahjust.

Tavaliselt ei teavita kindlustusandja remondi maksumusest kannatanut, kui kindlustusandja tasub remondiarve otse remondifirmale.