Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes tasub auto puksiir- ja tasulise parkla teenused, kui need ei ole tellitud avariis osalenute poolt?28.01.2013

Kes tasub peale avariid auto puksiir- ja tasulise parkla teenused, kui need ei ole tellitud avariis osalenute poolt? Kannatanu loobub auto endale jätmisest ja loovutab selle kindlustusseltsile.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tegu oli liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga, siis kannab sõiduki õnnetuskohalt äratoimetamise ja hoidmise mõistlikud kulud kahju põhjustaja kindlustusandja. Ka võib sõidukikindlustuse lepingus olla kokku lepitud vastavate kulude hüvitamine kindlustusandja poolt.

Kui tegu ei ole kindlustusjuhtumiga, siis tuleb vastavad kulud kanda sõiduki omanikul. Kui peale liiklusõnnetust sõiduk võõrandatakse, siis vastavad kulud kuni võõrandmiseni tuleb kanda sõiduki eelmisel omanikul ja alates võõrandamisest uuel omanikul.