Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustus hüvitab jalgratturile kahju, kui tema süül toimus kokkupõrge autoga?31.01.2013

Rohkem kui kaks kuud tagasi toimus linnatänaval liikuva jalgratta ja liikuva auto kokkupõrge, mille põhjustas jalgrattur. Jalgrattur sai viga, samuti auto. Autojuhile hüvitas enamiku remondikuludest tema kindlustus ja pöördus seejärel jalgratturi poole selle kulu sisse nõudmiseks. Autojuht otsustas omaosaluse ise tasuda.
Siinse küsimuse esitaja on jalgrattur. Kuulsin, et liiklusseaduse kohaselt peaks auto liikluskindlustus hüvitama jalgratturi või jalakäija kulud (näiteks ravikulud, saamata jäänud töötasud ja rikutud jalgratta ning rõivaste hinna, loomulikult mõistlikkuse piires) olenemata sellest, kes õnnetuse põhjustas - kui jalgrattur seda taotleb ja selleks on tal kolm aastat aega. (Ma ei ole seda veel teinud, kuna pole veel täiesti terve.) Kas jalgrattur peaks sel juhul pöörduma sama kindlustusfirma poole, kust talle just auto remondikulude kahjunõue esitati ja kas ta võib sellesama kulu ka oma taotluse hulka arvata?
Kas autoremondi summa tasumise tähtaega saab suhestada jalgratturi tervisliku seisundi ja töövõimega?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab liikluskindlustuse juhtumi läbi jalakäijale või jalgratturile tekkinud kahju tema süüst sõltumata ehk ka siis, kui liiklusõnnetuse põhjustas jalakäija või jalgrattur ise. Kahju hüvitamise kohustus on kindlustusandjal, kes andis liikluskindlustuse kaitse liiklusõnnetuses osalenud auto suhtes. See kindlustusandja ei pruugi olla sama, kes hüvitas sõidukikindlustuse lepingu alusel auto omanikule tekkinud kahju.

Jalakäijale või jalgratturile hüvitatakse kahju liikluskindlustuse seaduse alusel ja seaduses määratud ulatuses, s.h ravikulu, saamatajäänud tulu, asjade kahjustumise kahju jmt.

Liikluskindlustuse juhtumist peab liiklusõnnetuse osapool kindlustusandjat esimesel võimalusel teavitama. Seega teavitage juhtunust viivitamata liiklusõnnetuses osalenud sõiduki suhtes kindlustuskaitse andnud kindlustusandjat. Kindlustusandja kontaktid leiate sõiduki registreerimismärgi ja õnnetuse aja järgi LKFi vastava päringu abil, vt https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.kindlustuskate?plang=EST

Autole tekkinud kahju tuleb liiklusõnnetuse põhjustajal endal kanda, sest jalgratturi vastutus ei ole kindlustatud. Seega auto kahju hüvitanud sõidukikindlustuse kindlustusandja tagasinõue Teie vastu tuleb Teil tasuda. Vastuse, kas ja mil määral arvestab kindlustusandja tagasinõude tähtaja määramisel küsimuses toodud asjaolusid, annab kindlustusandja.