Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja peab teavitama klienti JAH-lepingu korral kohustusliku liikluskindlustuse lõppemisest?01.02.2013

Tere!
Kui mul on tehtud autole kohustusliku liikluskindlustuse JAH-leping ning kui kindlustusandja ei ole uut pakkumist saatnud ega teavitanud, et kindlustus läbi sai, kes on siis selles süüdi kui ma politsei käest trahvi saan? Kas kindlustusandja on kohustatud mind teavitama sellest, et kindlustusperiood lõppema hakkab/lõppes?

Tervitades,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jah-lepingu ehk täpsemalt pideva maksekohustuse lepingu puhul kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlustusmakse enne kehtiva poliisi perioodi lõppu, kindlustusandja kohustub automaatselt väljastama poliisi järgmiseks perioodiks. Samas on kindlustusandjal kohustus poliis väljastada üksnes juhul, kui kindlustusmakse on tasutud.

Kui kindlustusvõtja jätab teise või järgneva kindlustusmakse tasumata, siis peab kindlustusandja andma makse tasumiseks täiendava tähtaja.

Lisaks ülaltoodule võib olla kindlustuslepingus kokku lepitud, kuidas toimub kindlustusvõtja teavitamine uuest kindlustusperioodist.

Kokkuvõtvalt on mõistlik eeldada, et pideva maksekohustusega lepingu puhul teavitab kindlustusandja kindlustusvõtjat makse tasumise kohustusest ja kindlustusmakse suurusest enne kehtiva poliisi perioodi lõppemist.

Ülaltoodu ei tähenda, et sõiduki juhil ei oleks kohustust enne sõidu alustamist veenduda kehtiva poliisi olemasolus. See kohustus tuleb samuti seadusest. Trahv määratakse kehtiva poliisita liiklemise eest.

Täpsustage kindlustusandjalt, mis asjaoludel Te ei saanud teavitust kindlustusperioodi lõppemisest.