Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab kahju, kui avariis kannatanud autol puudub kehtiv tehnoülevaatus?05.02.2013

Kuidas laheneb olukord, kui avariisse sattunud kannatanu sõidukil pole kehtivat tehnoülevaatust? Kas kindlustus hüvitab sel juhul kannatanule kahju või mitte?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõiduki tehnoülevaatuse puudumine ei ole iseenesest kahju hüvitamisest keeldumise alus. Näiteks, kui kahjustada saab pargitud ehk liikluses mitteosalev sõiduk, siis kuulub kahju hüvitamisele.

Kui sõiduk osaleb tehnoülevaatuseta liikluses, siis võib kindlustusandja hüvitist vähenda. Hüvitise vähendamisel omab tähtsust, kas ja mis mõju liiklusõnnetuse tekkimisele või kahju suurusele oli sõiduki tehnilisel seisukorral.