Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas toimub liiklusavariist tingitud kahju hüvitamine, kui avarii süüdlane on välismaalane?07.02.2013

Tere!

Toimus avarii 20 päeva tagasi, mina kannatanu. Põhjustaja oli Lätlane (välismaalane). Tema esindaja Eestis on ... Kindlustus, kelle väitel pole Läti kindlustusselts poliisi kinnitanud ja lätlane oma seletust andnud. Mis saab sellisel juhul, kui lätlane ei ilmugi välja? Kuidas see asi laheneb? Kas see otsuse langetamise tähtaeg 30 päeva lükkub siis edasi? Mis saab kahjuhüvitamisega?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimusest võib aru saada, et Teil on teada kahju põhjustanud sõidukile kindlustuskaitse andnud kindlustusandja ja selle kindlustusandja esindaja Eestis. Seega saate nõuda kahju hüvitamist Läti kindlustusandja esindajalt.

Asjaolu, et kahju põhjustanud sõiduki juht ei tule selgitusi andma, ei ole aluseks kahju hüvitise viivitamiseks. Seda eeldusel, et muu teabe põhjal on asjaolud selged.

Tavaliselt ei võta Läti kindlustusandjalt kindlustuskaiste kehtivuse teada saamine enam kui nädal.