Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas pean maksma, kui kindlustuse tagasinõude põhistatus on vale?18.02.2013

Kui on esitatud tagasinõue liikluskindustust osutava pakkuja poolt, kuid põhistatus vale, kas pean tasuma tagasinõutava summa?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tagasinõue on alusetu, siis ei ole kohustust tagasinõuet tasuda.

Küsimusest ei selgu, milles erimeelsus seisneb. Suhelge kindlustusandjaga, et selgitada asjaolusid ja saada kindlus, et Teil ei ole tagasinõude maksmise kohustust.