Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab ka avariijärgse ravi voodipäevade tasu?19.02.2013

Tere,

Mõned aastad tagasi sattusin raskesse liiklusõnnetusse mille põhjustajaks oli alkoholijoobes juht. Siiani käin aastaringselt haiglas lõikustel. Kindlustus on hüvitanud kõik ravikulud va. ravimid ning minule ülejõu käivad voodipäevatasud. Kuidas peaks toimima, et voodipäevatasud mulle hüvitataks? Kas üldse kindlustus hüvitab neid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandjal on kohustus hüvitada kannatanule liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju. Muu hulgas hüvitatakse ravikulud, ravikulude koosseisus ka voodipäevatasud ja ravimid.

Eelnimetatud kulusid ei hüvitata, kui need ei ole seotud liikluskindlustuse juhtumis tekkinud tervisekahjustuse raviga; tegu on liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi endaga seotud kuludega vmt.

Kahju hüvitamiseks pöörduge kahju põhjustanud sõidukile kindlustuskaitse andnud kindlustusandja poole.