Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tõesti peame maksma kindlustuse eest need summad, kuna roller jäi registrist maha võtmata?22.02.2013

Tere,
Poeg ostis mopeedi, võttis arvele (juuli 2012), kuid juhtus nii, et sõita ta ei saanudki. Kuna rolleri remont ei õnnestunud ja ratast sõitma ei saanud, võttis ratta juppdeks ja jagas jupid rattaid omavatele sõpradele. Seega, reaalselt ratast ei eksisteeri juba praktiliselt arvele võtmisest alates. Nüüd viimase 3 päeva jooksul oleme saanud teatised trahvidest. Halbade asjade kokkulangevuse tõttu saime 12.12.2012 saadetud teatise kätte alles 20.02.13 ja koheselt reageerisime ja saatsime omapoolse e-kirja Eesti Liikluskindlustus Fondile. Vastust ei ole neilt saanud. Ka nende varasemaid teatisi ei ole kahjuks kätte saanud (olevat augustis saadetud). Ratas sai arvele võetud juulis 2012. Viimane, täna saadud teatis on inkassonõue.
Tean, et seaduse mittetundmine ei vabasta selle täitmisest, kuid poeg tõesti ei osanud arvata, et kuna reaalselt ratast ei eksisteeri, tuleb selle eest siiski kindlustust maksta, tema viga on olnud, et ratas on jäänud arvelt maha võtmata. Kuna ratast ei olnud enam, siis ununes see täiesti, kui vaid oleksime saanud varasema teatise kätte, oleksime saanud seda praegust olukorda vältida, sest kes sooviks sellist probleemi omale kaela, et maksta selliseid summasi mitte millegi eest. Tegemist ei ole olnud pahatahtliku tegevusega poja poolt, tegemist on olnud teadmatuse ja halbade asjade kokkulangevuse tõttu tekkinud olukorraga, meie pere jaoks väga, väga raske olukorraga. Kuidas Teile tundub selle loo valguses, et kas meil on lootust jõuda mingisuguselegi kokkuleppele või kuna inkassos asjad, siis ei ole muud kui tuleb leida vahendid ja maksta kogu üüratud summa?
Vastuse eest ette tänades!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Igal liiklusregistris registreeritud sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Kui leping on sõlmimata tuleb tasuda Eesti Liikluskindlustuse Fondile (LKF) kindlustusmakse aja eest, mil seadust rikkudes leping sõlmimata oli.

Eeltoodu on liikluskindlustuse seadusest tulenev kohustus. Seega tavaliselt tuleb vastav kindlustusmakse tasuda.

Saamaks LKFi otsust, kas nõue tühistatakse või mitte, kirjutage LKFile vastav taotlus. Taotluses märkige üksikasjalikult asjaolud, millele tuginete soovite nõude tühistamist. Küsimust lugedes näiteks ka asjaolud: a) mis põhjusel registreerisite liiklusregistris sõiduki, mida ei kasutanud liikluses (liiklusregistris tuleb registreerida üksnes need sõidukid, mida liikluses kasutatakse); b) mis asjaoludel ei saanud Te õigeaegselt kätte LKFi saadetud meeldetuletust ja nõudeid; c) kas sõiduk on tänaseks liiklusregistrist kustutatud jmt.