Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas on õigus nõuda kahju hüvitamist otse remondifirmale, et kannataja ei peaks ise arveldamises osalema?26.02.2013

Kas liiklusõnnetuses kannatanul on õigus nõuda õnnetuse põhjustaja kindlustuselt kahju hüvitamist ka otse remondi teostajale, et kannataja pool ei peaks ise arveldamises osalema? Antud juhul ei väljastaks remonditöökoda arvet mitte kannatanule, vaid otse kindlustusele.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kahju hüvitamise kohustus. Kindlustusandjal ei ole asja taastamise korraldamise kohustust. Kannatanu ei saa nõuda, et kindlustusandja sõlmiks remondiettevõttega lepingu asja taastamiseks ja remondiettevõte esitaks arve tööde eest otse kindlustusandjale.

On tavaline, et kahju suurust hinnatakse asja taastamise kulude järgi. Kannatanu ja autoremondiettevõtte vahelise lepingu alusel asi taastatakse (kannatanu tellib ise remonditööd). Kindlustusandja täidab arve tasumise kohustuse kannatanu eest või maksab kindlustusandja kannatanu arvelduskontole hüvitise.