Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas kindlustuse tagasinõue vaidlustada, kuna veekahju tekitamist ei ole minu juures keegi uurimas käinud?27.02.2013

Ridaelamu naaberboksi omaniku kindlustusfirmalt laekus tagasinõue veekahju hüvitamiseks. Vesi olevat minu korterist imbunud läbi tellisseina tema korteri esikusse ja kahjustanud seinal ca 2,5 m2 nõukogudeaegset kipsplaati (maja on ehitatud umbes 45-50 a tagasi). Nõutakse 255 € hüvitamist, lisatud on maksekorraldused naabrile 165 € ja hindamine 90 €. Mina ühtegi kindlustusagenti või hindajat ei näinud ega käidud ka minu korteris asja uurimas. Arvel on ka müstilised summad. Näiteks 3 m2 kipsplaadi lammutustööd - 60 €, siis 6 m2 tapeetimine - 72 € jne? Välja on toodud paragrahvid VÕS § 128 lg 3, § 492 lg 1.
Kas tuleb kahju hüvitada? Sellise "lambist" lajatamisega ei taha nõustuda!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te vastutate kahju tekkimise eest, siis on Teil kohustus kahju hüvitada. Kui veekahju sai alguse Teie korterist ja kahjustas naabri vara, siis tuleb Teil kahju hüvitada. Peab olema tõendatud, et veekahju sai alguse Teie korterist. Vastuväide, et keegi ei ole Teie korteris kahju põhjust uurimas käinud, ei pruugi olla piisav.

Kahju hüvitamise eesmärk on juhtumieelse olukorra taastamine. Kahju tekitajal on kohustus hüvitada kahjustuste parandamise mõistlikud kulud.

Võtke kindlustusandjaga ühendust. Kui leiate, et kahju ei saanud algust Teie korterist, siis esitage kindlustusandjale vastuväide nõudele. Kui Te ei nõustu hüvitatava kahju suurusega, siis esitage samuti oma vastuväide paludes kindlustusandjal selgitada, kas tegu oli mõistlike kulutustega.