Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis tingimustel hüvitab kindlustus täishävingu korral sõiduki ostuhinna (mitte turuhinna)?28.02.2013

Tere,
Esitasin ka paar päeva tagasi küsimuse seose liiklusõnnetusega, kus soovisin auto taastamist. Peale pikaldast uurimist ja puurimist tuli välja, et kindlustus oli juba otsuse teinud ja selle ka autot ülevaadanud remondifirmale edastanud, kes asus usinalt juppe tellima. Minu kui auto omanikuga ei suvatsenud keegi ühendust võtta.
Kust maalt otsustab kindlustusselts, kas taastamine on majanduslikult kahjulik või mitte? Auto taastamiskulud lähevad maksma ligi 90% auto turuväärtusest. Nende arvates on see majanduslikult põhjendatud. Põhjendasin ka oma seisukohti kindlustusele, aga sealt ma sain vastuseks, et otsus on tehtud, enam ei anna midagi teha. Kas on ka nii, et nüüd peangi sellega leppima, kuna nemad tegid minu tagaselja otsuse ära?
Ja küsimus veel selle kohta, et tegemist oli liiklusõnnetusega. Kui lähebki mingi ime läbi auto mahakandmisele, kas siis hüvitatakse mulle ainult auto turuväärtus? Mul sõlmitud ka kaskoleping, kus kirjas, et teatud tingimustel täishävingu korral hüvitatakse sõiduki ostuhind (tingimused selleks täidetud, sõiduk 2 kuud vana ja läbisõit ainult 1000km). Kas siis tuleb mulle hüvitada auto ostuhind?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada vähimad mõistlikud kulud õnnetuse eelse olukorra taastamiseks. Kui remondikulud moodustavad sõiduki väärtusest 90%, siis võib arvata, et see on majanduslikult otstarbekas. Kui sõiduk remonditakse kvaliteetselt, siis on peale sõiduki remonti taastatud õnnetuse eelne olukord. Liikluskindlustuse lepingu alusel ei ole kindlustusandjal kohustust hüvitada sõiduki väärtuse vähenemist, mis on tingitud üksnes asjaolust, et sõiduk sattus liiklusõnnetusse. Kui tõendate väärtuse vähenemise, siis saate seda nõuda kahju tekitajalt.

Kui kindlustusandja siiski otsustab sõiduki hävinenuks lugeda, siis kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandjal on kohustus hüvitada sõiduki turuväärtus. Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitamiskohustus ei sõltu Teie sõidukikindlustuse lepingust. Küll aga saate oma sõidukikindlustuse kindlustusandjalt eeldatavalt nõuda ostuhinna ja turuväärtuse vahet, millest lahutatakse maha omavastutus.