Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja saab täielikult loobuda kahjude hüvitamisest, kui autol olid varasemad kahjustused?28.02.2013

Kui mu autol olid tagaosas varasemad kahjustused, mis ei häirinud sedavõrd, et oleks pidanud ilmtingimata parandama, kuid nüüd juhtus tagant otsasõit ja kahjustused on nüüd oluliselt suuremad. Kahjutekitaja kindlustusselts võttis seisukoha, et kuna autol olid varasemad kahjustused, puudub neil nüüd igasugune hüvitamiskohustus. Kas see tähendab, et nüüd võib mulle iga päev keegi tagant otsa sõita, ilma, et selle eest keegi vastutaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui asi oli enne kindlustusjuhtumit kahjustatud, siis võib olla olukord, kus kindlustusandja saab asuda seisukohale, et kahju pole tekkinud. Kui kahju on tekkinud, siis piirneb kindlustusandja hüvitamiskohustus kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahjuga, varasemate kahjustuste taastamist kindlustusandja ei hüvita.

Näited samalaadsetest olukordadest vt siit: http://www.lkf.ee/images/files/Vigastatud_detail(7).pdf