Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis kriteeriumite alusel valivad kindlustusseltsid endale koostööpartnerid (remondifirmad)?18.04.2011

Miks ja missuguste kriteeriumite alusel valivad kindlustusseltsid endale nn koostööpartnerid? Kui liiklus/kasko kahju puhul pöörduda kindlustusseltsi, siis suunatakse teatud remondifirmadesse (koostööpartnerite juurde).
Kas sellega ei piirata inimese valikuvabadust?
Samas on piirkonnas ka muid remondiettevõtteid, kelle hinnad soodsamad ning maine ja töökvaliteet paremad.
Kas liikluskindlustuse seadusega ei ole paika pandud, et inimene valib remondiettevõtte oma äranägemisel?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et kindlustusandjal on koostööpartnerid, kelle juures soovitatakse sõiduk taastada. Koostööpartnerite ringi valimine kindlustusandja poolt on mõistlik – nii saab kindlustusandja autoremondiettevõttega kokku leppida mõistliku ja mugava koostööprotsessi kliendi jaoks. Näiteks võtavad koostööpartnerid kindlustusandja esindajalt vastu kahjuteate ja kliendil ei tule kindlustusandjale eraldi kahjuteadet esitada. Ka arvestavad kindlustusandjad koostööpartneri valikul varasemalt tehtud tööde kvaliteedi ja muude asjaoludega.

Liikluskindlustuse seadus sätestab kindlustusandja kohustuse kahju hüvitada. Sõiduki taastamise koha valiku osas sätestab seadus: a) kliendil on õigus kindlustusandjale teha ettepanek remondikoha osas, kus sõiduk taastatakse, b) kui kindlustusandja ei nõustu kliendi pakutud remondikohaga, peab kindlustusandja teatama kannatanule ettevõtte, kus teostatakse asja taastamine, c) kui klient ei nõustu taastamis- või asendamiskulude hüvitamisega kindlustusandja poolt otsustatud vormis, teostatakse rahaline hüvitamine tegelikult remondile kulunud summa ulatuses.

Üldjuhul ei tekita sõiduki remontimine kindlustusandja soovitatud remonditöökojas kliendi ja kindlustusandja vahel erimeelsusi. Kui kliendile ei sobi kindlustusandja soovitatud remondiettevõte, siis on mõistlik pöörduda kindlustusandja poole rääkimaks läbi remondikoha valik.