Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirma võib korduvalt oma pakkumisest taganeda ja mulle järjest vähem pakkuda?06.03.2013

Tere.
Olen pikalt vaielnud kindlustusega auto väärtuse üle. On tekkinud seoses viivitamisega mõned küsimused.
1. Kas kindlustusel on õigus taganeda korduvalt oma pakkumisest. Avarii juhtus detsembris keskel ja tänase päeva seisuga on kindlustus enda pakkumisest kolm korda taganenud ja kostitanud mind uue ja oluliselt väiksema pakkumisega.
2. Kes maksab auto rendi kui kindlustus kasutab venitamistehnikat? 30 esimest päeva maksab kokkuleppel süüdlane, aga ülejäänud 60 päeva.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses toodud asjaolud on tavatud. Kui on vaidlus sõiduki väärtuse üle, siis tavaline olukord kokkuleppele jõudmisel on see, kus kindlustusandja suurendab oma hinnangut kahju ulatusele ja kannatanu langetab oma ootust kahju suuruse osas. Kindlustusandja peab oma teistpidist käitumist selgitama, palun küsige kindlustusandjalt selgitusi. Kindlustusandjal on kohustus tekkinud kahju hüvitada. Kui ilmnevad asjaolud, mis kahju suurust vähendavad, siis on ka kindlustusandja makstav hüvitis väiksem.

Kahju, mida saate seetõttu, et liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõidukit ei saanud kasutada, saate nõuda üksnes kahju põhjustajalt. Kui kahju põhjustaja tõendab kindlustusandjale, et kindlustusandja süül pidi ta hüvitama kannatanule suurema summa, siis on kahju põhjustajal õigus seda oma kindlustusandjalt nõuda.