Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus peaks vana auto taastamise korral arvesse võtma ka selle emotsionaalset väärtust, unikaalsust?07.03.2013

Lugu selline, et mul on 73 aasta mercedes ja mulle sõideti külje pealt tagatiiba sisse. Tegin siis firmadesse hinnapäringud ja summad tulid seal 900 eurot ja ülespoole (uue tiivaga). Kindlustus otsis ise mingi firma, kes taastab selle tiiva, et pahteldavad selle üles. Kas mul jääb õigus, kui tahan uut tiiba? Nii vana auto väärtus langeb ju kõvasti, kui seda on pahteldatud ja kindlasti ei jää ka see ilus ja ei kesta.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses. Asjaolu, kas hüvitatakse kahjustunud detaili vahetamine või taastamine, on kindlustusandja otsus. Kindlustusandja eelistab detaili taastamist, kui see on võimalik ja majanduslikult otstarbekas. Kindlustusandja vastav praktika vt siit http://www.lkf.ee/images/files/Asendamine_taastamine(3).pdf

Kindlustushüvitis peab olema piisav, et kahjustunud detail nõuetekohaselt ja kvaliteetselt taastada. Tulemus peab jääma ilus ja vastupidav.

Liikluskindlustuse kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada kahju, mis seisneb sõiduki väärtuse vähenemises seoses kindlustusjuhtumiga. Kui Te tõendata sellise kahju suuruse, saate seda nõuda võlaõigusseaduse alusel kahju tekitajalt.

On mõistlik, kui kõige ülaltoodu juures arvestab kindlustusandja kahjustatud sõiduki emotsionaalset väärtust ja unikaalsust. Pöörduge kindlustusandja poole vastavate selgitustega ja püüdke kokkuleppele jõuda.