Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida teha, kui kindlustus ei ole minu auto parandamise osas 30 päevaga otsust teinud?20.03.2013

Olen avariis kannataja pool ja süüdlase kindlustusselts ei ole 30 päeva jooksul teinud otsust minu auto parandamise kohta, kuidas peaksin toimima?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsige kindlustusandjalt miks hüvitamise või sellest keeldumise otsust ei ole tehtud. Soovitavalt esitage küsimus kirjalikult või e-kirjaga, vastust paluge ka samas vormis.

Kui Te ei saa oma küsimusele vastust või vastus ei ole asjakohane, siis saate pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni poole. Kindlustuse vaidluskomisjonist vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et