Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida teha, et vältida alakindlustust, kui kindlustus arvestab maja kulumiks 60%?01.04.2013

Olen juba aastaid kindlustanud elamut, mille ehitusaasta on 1939 ja täielik renoveerimine 1997, maja on heas korras. Üllatusena oli selle aasta kindlustusel märgitud elamu kulum 60% ja tulenevalt sellest on ka kindlustussumma ainult 40% kindlustusväärtusest. Mille alusel on määratud kulum 60% ja mida teha, et kindlustussumma oleks suurem? Ette tänades.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Täpsustage kindlustusandjalt, mis andmetele tuginedes kindlustusandja ehitise kulumi hinnanud on. Veenduge, et need andmed on õiged ehk et olete andnud ehitise kulumi hindamiseks kindlustusandjale õiged andmed. Näiteks võib kulumi arvestamisel olla jäetud arvestamata asjaolu, et elamu on heas korras ja elamu on 1997. aastal täielikult renoveeritud.