Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus tohib selliselt eristada, et mulle makstes maksavad 75%, aga otse remondifirmale makstes 100%?09.04.2013

Autoga toimus liiklusõnnetus ja oli kannatanu. Peale õnnetust võtsin kahest margiesindusest kahjude likvideerimise hinnapakkumised, esimesest tuli pakkumine 350 eurot ja teisest 330 eurot. Minnes kindlustusse pabereid täitma ja kahjukäsitleja juurde, oli blanketis valida, kas kahju hüvitatakse minu pangaarvele, või siis otse remonditöökojale, jätsime selle koha lahtiseks ja öeldi, et võib hiljem täpsustada. Kahju käsitlejale sobis hinnapakkumine 330 eurot ja ta oli sellega rahul, kuid nüüd ütles aga kindlustuse esindaja, et kui nad hüvitavad kahju rahaliselt minu pangaarvele, siis ainult 70...80%. Kas mul on õigus nõuda täielikku hüvitamist vastavalt hinnapakkumisele? Kui jah, siis kuidas teha seda kindlustuse esindajale selgeks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi puhul võib selline hüvitise vähendamine teatud tingimustel olla asjakohane.

Liikluskindlustuse seadusest:
a) Kahjustatud asja taastamise või asendamise viis tuleb kooskõlastada kindlustusandjaga. Vajalikud kulutused peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

b) Kui kindlustusandja ei nõustu kannatanu poolt pakutava kindlustusjuhtumis kahjustatud asja taastamise viisi või kohaga, peab kindlustusandja teatama kannatanule ettevõtte, kus teostatakse asja taastamine.

c) Kui kannatanu ei nõustu taastamiskulude hüvitamisega kindlustusandja poolt otsustatud vormis, teostatakse rahaline hüvitamine. Rahalise hüvitamise piirmääraks on kindlustusandja poolt pakutav taastamiskulude summa. Kui kannatanu ei esita dokumente asja taastamiskulude kohta, hüvitatakse taastamiseks vajalike varuosade maksumus, millest on lahutatud nende tehnilise kulumiga proportsionaalne osa. Samuti hüvitatakse taastamise teenuse hind, mida on vähendatud osas, mis vastab ettevõtja suhtes kohaldatavatele maksudele.

Küsimusest ei tule välja vaidlus kahju summa üle, samuti vaidlust selle üle, kas sõiduk taastatakse või mitte. Seega soovitan valida remondiettevõte, kus sõiduk taastatakse ja kindlustusandja hüvitab peale remonti taastamiskulud kokkulepitud summas otse remondiettevõttele.