Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustuse otsus peab tulema nii kiiresti kui võimalik või tuleb oodata 30 päeva?22.04.2013

Tere!
Pöördun Teie poole järgmise probleemiga. Kaks nädalat tagasi toimus liiklusõnnetus, selle tulemusena on minu auto kahjustatud, teine pool on oma süüd kohe tunnistanud, teavitas sellest minu juuresolekul nii kindlustusseltsi kui ka politseid, järgneval päeval tegi autofirma kalkulatsiooni ning edastas koos teiste dokumentidega (teade liiklusõnnetusest, minu kahju hüvitamise avaldus) kindlustusseltsile, peale seda helistasin kindlustusseltsi ning täpsustasin, kas kõik dokumendid on kätte saadud, sain positiivse vastuse, et asi on üle antud menetlejale. Täpsustan, et tegemist on liikluskindlustusega, mitte kasko'ga.

Nii autofirma, kui ka enamus tuttavaid on mulle öelnud, et kindlustusseltsi otsused tulevad kohe, maksimaalselt on 1 nädal, kui kõik asjaolud on selged.

Liikluskindlustuse seadus § 45 lg 1 ütleb, et liikluskahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus tuleb teha kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, arvates hüvitamiseks kohustatud kindlustusandjale nõude esitamisest. Sellest sättest loen välja, et üldjuhul tulebki otsus teha kohe, kui täiendavate asjaolude uurimise vajadust ei ole, kui siiski on midagi, mida oleks vaja täiendavalt uurida, siis on selleks seadusega ette nähtud tähtaeg 30 päeva. Minu arust seisneb selle sätte mõte just selles, et otsus tuleb teha esimesel võimalusel ja kiiremas korras, põhjendatud juhtudel kuni 30 päeva. Vastasel juhul jääb sõna "kohe" kasutamise põhjus arusaamatuks, sellisel juhul oleks lihtsalt kirjutatud, et otsus tehakse 30 päeva jooksul.

Helistasin kindlustusseltsi ja küsisin, millises seisus on minu avalduse menetlemine ning millest on tingitud see, et otsust pole seni tulnud. Mingeid vastuseid ma küll ei saanud, selle peale öeldakse, et neil on õigus lahendada seda asja 30 päeva. Kahjuks olen kuulnud, et see kindlustusselts oma otsuste tegemisega küll ei kiirusta ja ootamisaeg võib olla kuni 2 kuuni, ei räägi isegi 30-st päevast.

Eeltoodust tulenevalt on mul järgmised küsimused:
1. Kas minu toodud liikluskindlustuse seaduse sätte tõlgendus on õige?
2. Kas kindlustusselts on kohustatud andma kliendile infot selle kohta, kuidas edeneb tema avalduse menetlemine, nt täiendavate pakkumiste otsimine, teiselt poolelt täiendava seletuskirja võtmine jne..?
3. Kas minul on õigus oma kahju avaldust nüüd muuta (hetkel peab selts raha üle kandma sellele firmale, kes hakkab minu autot parandama ja kes edastas kalkulatsiooni), parandada autot oma raha eest ning nõuda raha ülekandmist oma kontole?
4. Millised õiguskaitsevahendid mul on, kui ka 30 päeva pärast ei ole otsust tehtud?
5. Võib-olla, et küsimus ei ole päris korrektne, aga autot on tõesti vaja (asendusautot ei ole mõtet küsida, sest seal on järjekord ja võtab sama palju aega) ning kuidas on võimalik seda kindlustusseltsi siiski mõjutada, et asi läheks kiiremini?

Tänan Teid ette vastuse eest!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

1. Kindlustusandjal on kohustus kahju hüvitada kohe, kui kahju hüvitamise alus ja ulatus on selge. Kindlustusandja peab need asjaolud mõistliku aja jooksul välja selgitama. Kindlasti ei tähenda seaduses nimetatud 30 päeva seda, et nõude käsitlemiseks peab kuluma 30 päeva.

2. Kindlustusteenuse hea tava kohaselt teavitab kindlustusandja kindlustusvõtjat hüvitamist takistavatest asjaoludest, vajalikest toimingutest ja eeldatavast ajast, mis kulub otsuse tegemiseks. Kindlustusteenuse hea tava vt siit http://www.eksl.ee/images/files/Kindlustus_heatava(10).pdf.

3. Teadmata täpselt Teie nõude menetlemise seisundit, ei saa sellele küsimusele vastata. Kui olete remonditöö tellinud ja kindlustusandja on väljastanud garantiikirja, siis võib remondiettevõte olla juba varuosad tellinud. Sel juhul võib avalduse muutmine keeruline olla. Täpsustage kindlustusandjalt. Samas tuleb Teil arvestada, et hüvitise saamiseks tuleb Teil esitada tasutud remondiarve ja siis hüvitatakse kahju tasutud remondiarve alusel eeldusel, et see on väiksem esialgsest kalkulatsioonist.

4. Kui kindlustusandja on põhjendamatult viivitanud kahju hüvitamisega, saate nõuda viivist. Samuti saate oma õiguste kaitseks pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni poole, vt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et.

5. Asjaolude selgitamiseks pöörduge kindlustusandja poole. Kui suhtlus kindlustusandjaga ei vii oodatud tulemini, siis saate pöörduda oma õiguste kaitseks kindlustuse vaidluskomisjoni poole.