Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul võib kindlustus nõuda kahju kompenseerimist?24.04.2013

Minu alaealine poeg (16) lõi tüli käigus fassaadi, millega tekitas maja omanikule kahju. Maja omanikud pöördusid politseisse ja minu poeg sai väärteoprotokolli alusel trahvi. Maja omanik pöördus kindlustusfirma poole kahju hüvitamiseks, kust sai positiivse vastuse. Minu küsimus on järgmine: milline on tavaline praktika, kas kindlustusandja nõuab minult või minu pojalt kogu kahju kompenseerimist? Kas taolistel asjadel on aegumise periood?

Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahjustatud isikul on õigus kahju tekitajalt nõuda kahju hüvitamist. Kui asja kindlustanud kindlustusandja on kahju hüvitanud, siis läheb nõudeõigus kindlustusandjale. Küsimuses toodud näite puhul võib maja omanik nõuda Teie pojalt omavastutuse osa hüvitamist ja kindlustusandja võib nõuda väljamakstud hüvitise osa.

Kas ja mis mahus kindlustusandja tavaliselt sellise kahju hüvitamist nõuab, sõltub juhtumi asjaoludest. Üldist reeglit siin ei ole. Nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.