Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Eluaseme kindlustus01.02.2011

Võtsin eluasemelaenu ja kohe tehti ka kindlustus peale. Meil on 2-kordne, 8 korteriga maja. Maja teise poole korstnajalg läks põlema. Meie poolel oli kõik korras, aga trahvi 16 eurot pidime maksma ka meie, kuna meil käiv korstnapühkija ei olnud ametlik. Nemad väidavad, et aastas peab käima litsentsiga korstnapühkija, meie pühkijal seda polnud ja nüüd saime ka meie trahvi. Kas poleks pidanud hoiatuse tegema? Nad süüdistasid meid veel selles, et meil pole ühistut, aga meil on osad korterid tühjad ja teistes elavad töötud, kes saavad invaliidsuspensioni. Kas meiega toimiti õigesti? Kas mul on õigus saada kindlustust? Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu tingimuste järgi on kindlustusvõtjal ehk kliendil kohustus järgida Eesti seadusi, sh tuleohutuse seadust. Seaduse järgi tuleb korstnat puhastada vähemalt kord aastas, korterelamu puhul peab seda tegema korstnapühkija, kellel on kutsetunnistus.

Kui kindlustusvõtja ei ole täitnud kindlustuslepingu tingimusi, siis on kindlustusandjal õigus keelduda kahju hüvitamast või vähendada hüvitise suurust. Antud juhul omab tähendust, kas rikkumisel oli seos kahju tekkimise või selle suurusega.

Kui kirjeldatud juhtumis saite tulekahju läbi kahju, siis pöörduge kindlustusandja poole. Kindlustusandja hindab, kas ja mis ulatuses tuleb Teile tekkinud kahju kindlustuslepingu alusel hüvitada.

Teie küsimuses toodud muud asjaolud, näiteks trahv, ühistu puudumine jmt, ei ole kindlustusvaldkonda puudutavad küsimused.