Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus nõuda kindlustuselt mootorratta kordategemist, kui nende summa ei rahulda mind?30.04.2013

Juhtus mootorattaõnnetus. Kindlustus tegeleb kahjunõudega. Saadeti mulle siis pakkumine kahju hüvitamiseks, nt 1300 eurot hüvitavad, kui tsikli neile annan ja 1000 eurot, kui ratas jääb endale. Küsimus oleks, et kui ma ei ole nende pakutava hüvitisega nõus, kuna see ei korva pooltki remondikuludest, kas mul on õigus neilt nõuda tsikli täielikku kordategemist või kuidas see asi on reglementeeritud? Nemad väidavad muidugi, et kuna tegu vana masinaga, siis varuosad kallid jne, et ei kuulu taastamisele. On mul õigus nõuda tsikli kordategemist, samas kui nad arvavad, et see on nende jaoks liiga kallis.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju. Sõiduk loetakse hävinuks ja hüvitatakse sõiduki turuväärtus, kui sõiduki taastamisremont ei ole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud. Kui sõiduki remondi kulud on sõiduki turuväärtusest suuremad, siis võib arvata, et sõiduk loetakse hävinuks. Otsuse, kas sõiduk on hävinud või kuulub taastamisele, teeb kindlustusandja.